REKLAMACE

Reklamace - v případě reklamace zašlete vyčištěný reklamovaný výrobek na adresu uvedenou ve faktuře. K reklamaci zboží přiložte vyplněný reklamační protokol (zadní strana záručního listu) V případě reklamace, neposílejte zboží na dobírku, takto odeslaná reklamace nebude přijata. Po obdržení reklamace Vás budeme telefonicky kontaktovat o jejím doručení. Pokud se takto nestane prověřete, zda bylo zboží doručeno na tel. čísle 602565167